Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Paesumex (Atenolol) Utan ReceptBillig Paesumex På NätetKöper Paesumex På Nätet Utan ReceptenPaesumex (varumärken inkluderar: Hipres / Tenormin / Atendol / Altol / Atelol / Antipressan / Atenix / Ateno / Betacard / Blokium / Catenol / Corotenol / Notenol / Oraday) tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare.

Paesumex är indicerat för:

behandling av högt blodtryck (hypertoni);

förebyggande av angina (bröstsmärta);

behandling av oregelbundna hjärtslag (hjärtrytmrubbningar);

minska risken för hjärt komplikation efter hjärtattack (hjärtinfarkt).

Paesumex är inte beroendeframkallande.


Paesumex (Atenolol) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Paesumex exakt enligt anvisningarna.

Paesumex kan tas på fastande mage eller med mat. Doseringen kan variera beroende på ditt tillstånd och om du tar andra läkemedel. Din läkare kommer att tala om exakt hur mycket du ska ta. De äldre kan behöva en lägre dos av atenolol.

För att korrekt kontrollera ditt tillstånd, måste Paesumex tas varje dag. Fortsätt att ta Paesumex så länge som din läkare ordinerar. Sluta inte att ta Paesumex eller sänka dosen utan att först kontrollera med din läkare. Det brukar ta 1 till 2 veckor innan den fulla effekten av atenolol är märkt.

Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg, och sedan gå tillbaka till att ta tabletterna vid samma tidpunkt som du normalt skulle. Om det är mer än sex timmar efter din sista dos, hoppa över den dos du missat och ta nästa dos när vanligt. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för den dos du missat.

Lagra dina Paesumex tabletter i rumstemperatur. Undvik exponering för värme, ljus och fukt.


Paesumex (Atenolol) Försiktighetsåtgärder


Innan du tar Paesumex, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har astma; lågt blodtryck; diabetes; eller har vissa andra hjärtproblem;

du är gravid eller planerar att bli gravid, eller om du ammar.


Paesumex (Atenolol) Ingredienser


Aktiv substans: atenolol.

Billig Paesumex På Nätet