Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Pantopan (Protonix) Utan ReceptBillig Pantopan På NätetKöper Pantopan På Nätet Utan ReceptenPantopan (generiskt namn: pantoprazol, varumärken inkluderar: Pantosec / Pantopan / Protium / Pantozol / Pantor / Pantoloc / Astropan / Controloc / Pantecta / Inipomp / Ulcepraz) är en typ av läkemedel som kallas protonpumpshämmare, eller PPI, vilket bidrar till att upprätthålla en lägre nivå av syra i magsäcken.

Pantopan används för att behandla och bevara läkning av erosiv reflux sjukdom, även kallad erosiv GERD (avbrott i slemhinnan i matstrupen), och befria associerade symtom som kan innefatta täta och långlivade halsbränna och magsyra backup.

Pantopan hjälper till att kontrollera nattetid halsbränna och andra symptom i samband med erosiv GERD.

De flesta patienter läker inom 8 veckors behandling. Läkare kan förskriva Pantopan än 8 veckor för att upprätthålla helande eller för att förhindra en upprepning av dina symtom.


Pantopan (Protonix) Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Ta Pantopan exakt enligt anvisningarna.

Det är oftast tas en eller två gånger om dagen med eller utan mat.Svälj tabletterna hela; inte dela, tugga eller krossa dem.

Fortsätt att ta Pantopan även om du mår bra. Sluta inte att ta Pantopan utan att tala med din läkare.

Om du har glömt en dos av Pantopan, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätta ditt vanliga doseringen. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Förvara denna medicin i rumstemperatur, bort från överskottsvärme och fukt.


Pantopan (Protonix) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Pantopan, om:

du är allergisk mot Pantopan eller andra mediciner;

du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.


Pantopan (Protonix) Ingredienser


Aktiv substans: pantoprazol.

Billig Pantopan På Nätet