Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Paxil Utan ReceptBillig Paxil På NätetKöper Paxil På Nätet Utan ReceptenPaxil (generiskt namn: paroxetin, varumärken inkluderar: Pari / Pexep / Parolin / Seroxat) är en av de ledande behandlingar för depression och ångest. Paxil är medlem av en klass av receptbelagda läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som har bevisats i kliniska prövningar för att vara både säkra och effektiva med färre biverkningar än andra typer av antidepressiva läkemedel.

Den amerikanska Food and Drug Administration har godkänt Paxil för behandling av egentlig depression, generaliserat ångestsyndrom (GAD), social fobi (SAD), paniksyndrom, tvångssyndrom (OCD) och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Paxil är indicerat för prevention av återfall och även återkommande ytterligare depressiva episoder.

Med fortsatt behandling, kan Paxil hjälpa till att återställa och upprätthålla balansen av serotonin (en naturligt förekommande kemikalier i hjärnan) - vilket bidrar till att minska symtomen på ångest och depression.

Paxil påverkar inte psykomotorisk funktion och potentierar inte dämpande effekter av etanol.

Detta läkemedel kan förskrivas för andra ändamål; Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.


Paxil Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Ta Paxil exakt enligt anvisningarna.

Det är oftast tas en gång dagligen på morgonen eller kvällen, med eller utan mat.

Ta varje dos med vatten. Svälj kontrollerad frisättning (Paxil CR) hela, utan att krossa eller tugga. De är speciellt framtagen för att frigöra medicin långsamt i kroppen.

Försök att ta Seroxat vid samma tidpunkt varje dag. Sluta inte att ta Seroxat utan att först tala med din läkare. Din läkare kommer förmodligen att minska dosen gradvis. Det kan ta flera veckor innan du känner full nytta av Paxil.

Om du missar en dos av Paxil, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätta ditt vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för missade en.

Förvara denna medicin i rumstemperatur, borta från värme och ljus.


Paxil Försiktighetsåtgärder


Innan du börjar ta Paxil, berätta för din läkare om du:

är allergisk mot något läkemedel;

tar ett annat läkemedel mot depression som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eller har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, eller om du tar tioridazin;

har njur-eller leversjukdom, diabetes, någon gång har haft anfall; har eller har haft bipolär sjukdom;

är gravid eller planerar att bli gravid, ammar eller önskan att amma.


Paxil Ingredienser


Aktiv substans: paroxetin.

Billig Paxil På Nätet