Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Precose Utan ReceptBillig Precose På NätetKöper Precose På Nätet Utan ReceptenPrecose (generiskt namn: akarbos, varumärke namn inkluderar: Glucobay / Glucor / Rebose) är ett diabetesläkemedel. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas alfaglykosidashämmare.

Precose används för behandling av typ 2-diabetes (icke-unsulin beroende, NIDDM) och kan användas ensamt eller i kombination med andra diabetesläkemedel.


Precose Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Precose exakt enligt anvisningarna.

Den vanliga startdosen är 25 mg tre gånger om dagen, strax före varje huvudmåltid.

Den vanliga underhållsdosen är 50-100 mg 3 gånger dagligen.


Precose Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Precose, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har diabetisk ketoacidos; skrumplever; inflammatorisk tarmsjukdom, tarmsår, eller partiell intestinal obstruktion;

du är gravid eller ammar.


Precose Ingredienser


Aktiv substans: akarbos.

Billig Precose På Nätet