Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Premarin Utan ReceptBillig Premarin På NätetKöper Premarin På Nätet Utan ReceptenPremarin är en form av hormonterapi, som innehåller en kombination av östrogen.

Premarin kan hjälpa dig att hantera symtomen vid klimakteriet.

Premarin används efter klimakteriet till:

Minska måttliga till svåra värmevallningar

Behandla måttlig till svår torrhet, klåda och sveda, i och runt slidan

Bidra till att minska dina chanser att få osteoporos (tunna svaga ben)

Premarin används också för att:

Behandla vissa villkor hos kvinnor före klimakteriet, om deras äggstockar inte producerar tillräckligt med östrogen naturligt

Lindra symptomen av vissa cancerformer som har spridit sig genom kroppen, hos män och kvinnor

I allmänhet kan du förvänta dig befrielse från måttlig till svår klimakteriebesvär att börja snabbt med Premarin. Du kan börja känna befrielse från värmevallningar i 1-3 veckor.

Värmevallningar och nattliga svettningar är sannolikt att bli mindre frekventa och intensiva. Denna trend i förbättring bör fortsätta över tiden.

Befrielse från vaginala symtom - torrhet, brännande och klåda - kan ta tre veckor.


Premarin Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Premarin exakt enligt anvisningarna.

Den vanliga dosen är en Premarin tablett vid samma tidpunkt varje dag.

Östrogener bör användas vid den lägsta dosen möjligt för din behandling endast så länge som det behövs. Du och din läkare bör prata regelbundet (t.ex. var 3 till 6 månader) om den dos du tar och om du fortfarande behöver behandling med Premarin.

Om du missar en dos, ta den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga schema. Ta inte 2 doser samtidigt.

Håll Premarin i rumstemperatur, borta från värme och fukt.


Premarin Försiktighetsåtgärder


Innan Premarin, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du för närvarande har eller har haft vissa cancerformer;

du haft en stroke eller en hjärtattack under det senaste året; eller om du har blodproppar eller leverproblem;

du tror att du kan vara gravid.


Premarin Ingredienser


Aktiva ingredienser: en blandning av konjugerade östrogener, som är en blandning av natrium östron

sulfat och natrium equilin sulfat och andra komponenter inklusive natriumsulfat konjugat,

17-alfa-dihydroekvilin, 17-alfa-östradiol och 17-alfa-dihydroekvilin.

Billig Premarin På Nätet