Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Prexanil (Coversyl) Utan ReceptBillig Prexanil På NätetKöper Prexanil På Nätet Utan ReceptenPrexanil (generiskt namn: Perindopril; varumärken: Aceon / Acertil / Armix / Coverene / Coverex / Coversum / Prestarium / Prexanil / Prexum / Procaptan) är ett långverkande angiotensin converting enzyme (ACE)-hämmare.

Prexanil är indicerat för behandling av:

Högt blodtryck (hypertoni)

Hjärtsvikt

Kranskärlssjukdom

Hos patienter med kranskärlssjukdom, har Prexanil visats minska vissa risker, bland annat hjärtinfarkt.

Prexanil kan tas ensamt eller i kombination med tiaziddiuretika som hjälper befria kroppen av överflödigt vatten.

Prexanil verkar genom att förhindra en kemikalie i blodet som kallas angiotensin I från att konvertera till en mer potent form som ökar salt-och vätskeansamlingar i kroppen. Prexanil förbättrar också flödet av blod genom cirkulationssystemet.


Prexanil (Coversyl) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Prexanil exakt enligt anvisningarna.

Den vanliga dosen är 2 mg, 4 mg eller 8 mg en gång dagligen för högt blodtryck och för personer med kranskärlssjukdom eller 2 mg till 8 mg en gång dagligen för hjärtsvikt. Dosen av Prexanil du behöver varje dag kommer att beslutas och justeras av din läkare.

Svälj tabletten (s) med ett glas vatten, helst på morgonen före frukost.

Du måste ta Prexanil regelbundet för att det ska vara effektivt. Eftersom blodtrycket avtar gradvis, kan det vara flera veckor innan du får full nytta av läkemedlet. Fortsätt att ta tabletterna så länge som din läkare säger till dig.

Om du glömmer att ta en dos, ta en så snart du kommer ihåg, såvida det snart är dags för nästa dos. Ta inte två doser på samma dag för att kompensera.

Förvara tabletterna i rumstemperatur, borta från värme och fukt.


Prexanil (Coversyl) Försiktighetsåtgärder


Innan Prexanil, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har njurproblem;

du är gravid eller ammar.


Prexanil (Coversyl) Ingredienser


Aktiv substans: perindopril.

Billig Prexanil På Nätet