Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Priligy Utan ReceptBillig Priligy På NätetKöper Priligy På Nätet Utan ReceptenPriligy (generiskt namn: dapoxetin, varumärken inkluderar: Poxet) tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Priligy används för att bekämpa effekterna av för tidig utlösning. Den behöver bara tas en timme eller två innan samlag för användaren att känna fördelarna med drogen.

Priligy är det enda läkemedlet med godkännande för en sådan behandling. För närvarande är den godkänd för att användas i flera europeiska länder, inklusive Finland, Sverige, Portugal, Österrike, Tyskland, Italien och Spanien. Godkännanden för Priligy väntas i andra länder också.


Priligy Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Priligy exakt enligt anvisningarna.

Vanlig dos är 30 mg. Din läkare kan öka dosen till 60 mg.

Priligy bör tas 1 till 3 timmar innan sex.

Du kan ta Priligy med eller utan mat, men alkohol är inte tillåtet.


Priligy Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Priligy, om:

du har några allvarliga medicinska tillstånd, särskilt hjärtproblem;

du tar några läkemedel mot depression, schizofreni, bipolär sjukdom, migrän, smärta, eller sömnproblem.


Priligy Ingredienser


Aktiv substans: dapoxetin.

Billig Priligy På Nätet