Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Prograf Utan ReceptBillig Prograf På NätetKöper Prograf På Nätet Utan ReceptenPrograf (generiskt namn: Tacrolimus / Fujimycin, varumärken: Advagraf / Protopic) är en immunosuppressiv.

Sedan 1994 har läkare och patienter förlitat sig på skydd Prograf ger, och idag Prograf spelar en viktig roll i livet för njure, lever och hjärttransplantationspatienter.

Prograf är en av de mest förskrivna anti-avvisande läkemedel som finns idag.

Prograf är effektivt för att förhindra organavstötning hos njur-, lever-och hjärttransplantationspatienter.

Prograf fungerar genom att förhindra dina vita blodkroppar från att attackera din nya orgel.


Prograf Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Prograf exakt enligt anvisningarna.

Din dos kommer att beräknas efter din vikt, ålder och hälsotillstånd. När din hälsa och funktionen av det transplanterade organet kan påverkas av hur mycket läkemedel du tar, är det vanligt att läkaren samlar in prover av blod och urin med jämna mellanrum. Detta är för att testa om ditt läkemedel kräver en justering av dosen.

Den totala dagliga dosen ska fördelas och tas i två doser (t.ex. morgon och kväll). Ta kapseln från blisterförpackningen och svälja det hela med mycket vatten. Använd inte grapefruktjuice, innehåller grapefruktjuice ämnen som stör handlingen av Prograf.

Prograf kapslar bör tas minst 1 timme före måltid.

Du får aldrig ändra dosen själv, även om du känner dig bättre. Det är mycket viktigt att du fortsätter att ta detta läkemedel så att din kropp inte kommer att avslå din nya transplanterade organet.

Om du glömmer att ta en dos av Prograf, ta din dos (den dos du missat) så snart du kommer ihåg och fortsätt sedan att ta den som vanligt. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den dos du missat och ta nästa dos som vanligt. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för den du missade.

Håll Prograf kapslar i rumstemperatur, borta från värme och fukt.


Prograf Försiktighetsåtgärder


Innan du tar Prograf, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du använder p-piller;

du får cyklosporin immunosuppressiv behandling;

du är gravid eller planerar att bli gravid; eller om du ammar.


Prograf Ingredienser


Aktiv substans: takrolimus.

Billig Prograf På Nätet