Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Proventil (Ventolin) Utan ReceptBillig Proventil På NätetKöper Proventil På Nätet Utan ReceptenProventil (generiskt namn: Albuterol / Salbutamol, varumärken: Ventorlin / Asthalin / Proventil / ProAir / Salamol / Aerolin) är en luftrörsvidgare används för att behandla eller förebygga andningsproblem hos patienter som har astma eller vissa andra luftvägssjukdomar. Proventil inhalator kallas en luftrörsvidgande puffer "eftersom det ger snabb lindring från plötsliga astmaattacker.

Proventil är indicerat för lindring och förebyggande av luftvägsobstruktion (bronkospasm) hos patienter med astma och hos patienter med ansträngningsutlöst astma. Proventil kan också användas vid behandling av patienter med emfysem och kronisk bronkit när deras symptom är relaterade till reversibel luftvägsobstruktion.

Proventil fungerar genom att koppla den glatta muskulaturen i luftvägarna, vilket tillåter luften att flöda in och ut ur lungorna lättare.

Den inhalerade formen av Proventil börjar arbeta inom 15 minuter och kan pågå upp till 6 timmar.


Proventil (Ventolin) Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Använd Proventil exakt enligt anvisningarna.

För behandling eller förebyggande av plötslig astmasymtom, den vanliga dosen för vuxna och barn 4 år och äldre är 2 puffar upprepas var 4 till 6 timmar; hos vissa patienter, en puff var 4 timmar kan vara tillräckligt. Det rekommenderas inte att använda Proventil oftare eller att ta ett större antal bloss.

För ansträngningsutlöst bronkospasm (EIB), den vanliga dosen för vuxna och barn 4 år och äldre är 2 puffar 15 till 30 minuter före träning.

Var noga med att inte få Proventil inhalation i ögonen. Använd inte din Proventil inhalator när du är nära en låga eller värmekälla.

Om du glömmer en dos, oroa dig inte. Ta bara nästa dos vid den normala tidpunkten eller tidigare om du blir väsande eller känner tätt i bröstet.

Håll din Proventil inhalatorn borta från frost. Inte lägga den i kylskåpet. Håll din Proventil inhalatorn borta från starkt solljus och inte utsättas för värme. Lämna den inte i bilen under varma dagar.


Proventil (Ventolin) Försiktighetsåtgärder


Innan du använder Proventil inhalator, tala om för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;du får behandling för problem med sköldkörteln eller högt blodtryck; du har en hjärt-, lever-eller njurproblem; du är gravid eller ammar.


Proventil (Ventolin) Ingredienser


Aktiv substans: salbutamol.

Billig Proventil På Nätet