Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Qutipin (Seroquel) Utan ReceptBillig Qutipin På NätetKöper Qutipin På Nätet Utan ReceptenQutipin (generiskt namn: quetiapin, varumärken inkluderar: Qutipin / Ketipinor) tillhör en grupp läkemedel som kallas atypiska antipsykotika.

Qutipin används för behandling av schizofreni och bipolär sjukdom, även kallad manodepressivitet, hos vuxna patienter. Qutipin kan hjälpa dig att hålla kontakten med verkligheten, stabilisera stämningen, och minska dina psykiska problem.

Qutipin är godkänt för behandling av depressiva och akuta maniska episoder vid bipolär sjukdom och för långsiktig underhållsbehandling av bipolär sjukdom i kombination med andra läkemedel.

Patienter som tar Qutipin i en klinisk studie rapporterade en förbättring med en mängd olika schizofrenisymtom, inklusive så kallade positiva och negativa symptom.

Qutipin fungerar genom att förändra aktiviteten hos vissa naturliga ämnen i hjärnan.

Detta läkemedel kan förskrivas för andra ändamål; Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.


Qutipin (Seroquel) Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på något. Ta Qutipin exakt enligt anvisningarna.

Qutipin tas en eller två gånger om dagen. Din läkare kan justera din totala dagliga dosen mellan 150 mg och 800 mg per dag, beroende på din individuella behandling och behov. Vissa personer kan behöva mer eller mindre än detta. Din dosering är beroende på ditt svar.

Svälj Qutipin tabletterna hela med ett helt glas vatten. Du kan ta dem före eller efter maten.

Ta dina doser med jämna mellanrum. Ta inte din medicin oftare än riktas.Sluta inte ta Qutipin utan att först tala med din läkare. Din läkare kommer förmodligen vill minska dosen gradvis.

Om du missar en dos av Qutipin, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätta ditt vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för missade en.

Kontakta din barnläkare eller sjukvårdspersonal om användningen av detta läkemedel på barn. Särskild omsorg kan behövas. Patienter över 65 år kan ha en starkare reaktion på detta läkemedel och behöver mindre doser.

Förvara tabletterna i rumstemperatur. Förvara inte Qutipin tabletter eller någon annan medicin i badrummet eller nära ett handfat. Lämna inte Qutipin tabletter i bilen under varma dagar.


Qutipin (Seroquel) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Qutipin om du:

är allergisk mot något läkemedel;

har hjärtproblem och / eller lågt blodtryck; eller har haft en stroke;

har problem med cirkulationen; leverproblem; diabetes eller högt blodsocker;

har haft ett anfall (passar);

är gravid eller ammar.


Qutipin (Seroquel) Ingredienser


Aktiv substans: quetiapin fumarat.

Billig Qutipin På Nätet