Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Ramace (Altace) Utan ReceptBillig Ramace På NätetKöper Ramace På Nätet Utan ReceptenRamace (generiskt namn: ramipril, varumärken inkluderar: Cardace / Tritace / Ramace / Lopace) är en typ av läkemedel som kallas ACE-hämmare. ACE-hämmare bidra till att minska blodtrycket genom att minska produktionen av ett protein i kroppen som kan orsaka blodkärlen drar ihop sig.

Ramace är indicerat för behandling av:

Högt blodtryck (hypertoni)

Hjärtsvikt

Ramace används också för att förbättra överlevnaden hos patienter med hjärtsvikt efter en hjärtattack (hjärtinfarkt).

Ramace är det enda ACE-hämmare visat sig minska risken att få en hjärtinfarkt eller stroke hos personer 55 år eller äldre som har en kombination av följande allvarliga kardiovaskulära (hjärtrelaterade) riskfaktorer:

Diabetes plus en annan riskfaktor (högt blodtryck, högt kolesterol, eller en vana att röka)

Kranskärlssjukdom

Tidigare hjärtinfarkt

Tidigare stroke

Perifer kärlsjukdom

I Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) studie, Ramace minskade risken för hjärt-kärlsjukdom för personer i åldern 55 år och äldre som hade normalt blodtryck eller vars högt blodtryck redan behandlas. Ramace minskade den relativa risken för hjärtinfarkt med 20%; död av kardiovaskulära problem med 26%; och stroke med 32%.


Ramace (Altace) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Ramace exakt enligt anvisningarna.

Om inget annat anges, ta 1 Ramace kapsel per dag vid samma tidpunkt varje dag. Du kan ta Ramace med eller utan mat.

Ta Ramace kapseln hel. Om du har svårt att svälja kapseln, kan innehållet strös på en liten mängd äppelmos eller blandas med 4 dl (120 ml) vatten eller juice. Det är bäst att äta eller dricka hela blandningen omedelbart efter blandning.

Ramace kan säkert tas med många andra mediciner. Den kan användas i tillägg till många andra nödvändiga behandlingar, såsom acetylsalicylsyra, kolesterolsänkande medel och andra mediciner blodtryck.

Ta denna medicin regelbundet för att få mest nytta av det. Sluta inte att ta Ramace utan att tala med din läkare.

Om du missar en dos av Ramace, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för missade en.

Förvara dina tabletter i rumstemperatur, borta från värme, ljus och fukt.


Ramace (Altace) Försiktighetsåtgärder


Innan Ramace, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har njur-eller leversjukdom;

du är gravid eller ammar.


Ramace (Altace) Ingredienser


Aktiv substans: ramipril.

Billig Ramace På Nätet