Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Rhinocort Utan ReceptBillig Rhinocort På NätetKöper Rhinocort På Nätet Utan ReceptenRhinocort (generiskt namn: budesonid, varumärken inkluderar: Budenase / Rhinosol) används för att förebygga och lindra allergisk rinit vanligen orsakas av hösnuva och andra allergier.

Rhinocort kan användas av vuxna och barn sex år och äldre.

Rhinocort är en kortikosteroid. Det fungerar genom att krympa svullen och inflammerad nasal vävnad, och genom att blockera effekten av vissa celler och kemikalier i immunsystemet, vilket minskar inflammation och svullnad och så lindra trafikstockningar, klåda, nysningar, irritation och obehag.

Rhinocort nässpray används också för näspolyper, som är små utväxter inne i näsan som kan ge liknande symptom allergisk rinit. Det används också för att hålla näspolyper från att komma tillbaka efter operation för att ta bort dem.

Rhinocort finns som Budenase AQ nässpray tillverkas av Cipla. En flaska innehåller 150 uppmätta doser.


Rhinocort Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Använd Rhinocort Spray exakt enligt anvisningarna.

Skaka väl före varje användning.

Innan du använder Rhinocort Spray för första gången, försiktigt skaka behållaren och fylla pumpen 8 gånger.

Rensa näsan innan du använder Rhinocort Spray. Du kan lukta försiktigt för att fördela läkemedlet i näsan, men inte andas djupt.

Om Rhinocort Spray används dagligen, behöver pumpen behöver inte reprimed. Om den inte används för 2 dagar i följd, fylla den med 1 spray eller tills en fin dimma.

Om Rhinocort Spray inte används i mer än 14 dagar, skölj applikatorn och fylla den med 2 sprayningar eller tills en fin dimma.

Använd Rhinocort Spraya på ett regelbundet schema för att få mest nytta av det.

Fortsätt att använda Rhinocort Spray även om du mår bra. Missa inte några doser.

Kasta flaskan bort efter 120 sprayningar efter grundning av flaskan. Du kanske inte får rätt mängd medicin i varje spray efter ett visst antal användningar. Häll inte över eventuellt kvarvarande suspension till en annan flaska.

Om du missar en dos av Rhinocort Spray, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Använd inte 2 doser samtidigt.

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten, och utom räckhåll för barn.Bruten aluminiumpåsen, använder Rhinocort inom 6 månader. Förvara den i rumstemperatur, bort från överskottsvärme och fukt.


Rhinocort Försiktighetsåtgärder


Innan du använder Rhinocort, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du nyligen har genomgått en operation i näsan eller nyligen drabbats av en nasal infektion;

du är gravid eller ammar.


Rhinocort Ingredienser


Aktiv substans: budesonid.

Billig Rhinocort På Nätet