Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Roletra (Claritin) Utan ReceptBillig Roletra På NätetKöper Roletra På Nätet Utan ReceptenRoletra (generiskt namn: loratadin, varumärken inkluderar: Roletrae / Clarityn / Clarityn / Fristamin / Lorfast / Lomilan / Symphoral / Roletra / Rinolan / AllergyX / Alavert / Tidilor) är ett antihistamin som används för att lindra symtomen vid hösnuva (allergi mot pollen , damm eller andra ämnen i luften) och andra allergier.

Roletra ger 24h symtomlindring av:

Kliande, rinnande ögon

Nysningar

Rinnande näsa

Huden kliar, nässelfeber

Till skillnad från många andra antihistaminer, är Roletra icke-dåsig och bär inte restriktioner för att köra eller använda maskiner.


Roletra (Claritin) Rekommendationer


Följ anvisningarna på recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Ta Roletra exakt enligt anvisningarna.

Roletra tas vanligen en gång om dagen med eller utan mat.

Använd inte Roletra behandla bikupor som har blåmärken eller blåsor, som är en ovanlig färg, eller som inte kliar. Ring din läkare om du har den här typen av bikupor.

Förvara Roletra på en sval, torr plats, borta från direkt värme och ljus.


Roletra (Claritin) Försiktighetsåtgärder


Innan Roletra, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har eller har haft astma, epilepsi, eller njur-eller leversjukdom; eller fenylketonuri;

du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.


Roletra (Claritin) Ingredienser


Aktiv substans: loratadin.

Billig Roletra På Nätet