Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Salamol (Ventolin) Utan ReceptBillig Salamol På NätetKöper Salamol På Nätet Utan ReceptenSalamol (generiskt namn: Albuterol / Salbutamol, varumärken: Ventorlin / Asthalin / Proventil / ProAir / Salamol / Aerolin) är en luftrörsvidgare används för att behandla eller förebygga andningsproblem hos patienter som har astma eller vissa andra luftvägssjukdomar. Salamol inhalator kallas en luftrörsvidgande puffer "eftersom det ger snabb lindring från plötsliga astmaattacker.

Salamol är indicerat för lindring och förebyggande av luftvägsobstruktion (bronkospasm) hos patienter med astma och hos patienter med ansträngningsutlöst astma. Salamol kan också användas vid behandling av patienter med emfysem och kronisk bronkit när deras symptom är relaterade till reversibel luftvägsobstruktion.

Salamol fungerar genom att koppla den glatta muskulaturen i luftvägarna, vilket tillåter luften att flöda in och ut ur lungorna lättare.

Den inhalerade formen av Salamol börjar arbeta inom 15 minuter och kan pågå upp till 6 timmar.


Salamol (Ventolin) Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Använd Salamol exakt enligt anvisningarna.

För behandling eller förebyggande av plötslig astmasymtom, den vanliga dosen för vuxna och barn 4 år och äldre är 2 puffar upprepas var 4 till 6 timmar; hos vissa patienter, en puff var 4 timmar kan vara tillräckligt. Det rekommenderas inte att använda Salamol oftare eller att ta ett större antal bloss.

För ansträngningsutlöst bronkospasm (EIB), den vanliga dosen för vuxna och barn 4 år och äldre är 2 puffar 15 till 30 minuter före träning.

Var noga med att inte få Salamol inhalation i ögonen. Använd inte din Salamol inhalator när du är nära en låga eller värmekälla.

Om du glömmer en dos, oroa dig inte. Ta bara nästa dos vid den normala tidpunkten eller tidigare om du blir väsande eller känner tätt i bröstet.

Håll din Salamol inhalatorn borta från frost. Inte lägga den i kylskåpet. Håll din Salamol inhalatorn borta från starkt solljus och inte utsättas för värme. Lämna den inte i bilen under varma dagar.


Salamol (Ventolin) Försiktighetsåtgärder


Innan du använder Salamol inhalator, tala om för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;du får behandling för problem med sköldkörteln eller högt blodtryck; du har en hjärt-, lever-eller njurproblem; du är gravid eller ammar.


Salamol (Ventolin) Ingredienser


Aktiv substans: salbutamol.

Billig Salamol På Nätet