Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Seroquel Utan ReceptBillig Seroquel På NätetKöper Seroquel På Nätet Utan ReceptenSeroquel (generiskt namn: quetiapin, varumärken inkluderar: Qutipin / Ketipinor) tillhör en grupp läkemedel som kallas atypiska antipsykotika.

Seroquel används för behandling av schizofreni och bipolär sjukdom, även kallad manodepressivitet, hos vuxna patienter. Seroquel kan hjälpa dig att hålla kontakten med verkligheten, stabilisera stämningen, och minska dina psykiska problem.

Seroquel är godkänt för behandling av depressiva och akuta maniska episoder vid bipolär sjukdom och för långsiktig underhållsbehandling av bipolär sjukdom i kombination med andra läkemedel.

Patienter som tar Seroquel i en klinisk studie rapporterade en förbättring med en mängd olika schizofrenisymtom, inklusive så kallade positiva och negativa symptom.

Seroquel fungerar genom att förändra aktiviteten hos vissa naturliga ämnen i hjärnan.

Detta läkemedel kan förskrivas för andra ändamål; Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.


Seroquel Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på något. Ta Seroquel exakt enligt anvisningarna.

Seroquel tas en eller två gånger om dagen. Din läkare kan justera din totala dagliga dosen mellan 150 mg och 800 mg per dag, beroende på din individuella behandling och behov. Vissa personer kan behöva mer eller mindre än detta. Din dosering är beroende på ditt svar.

Svälj Seroquel tabletterna hela med ett helt glas vatten. Du kan ta dem före eller efter maten.

Ta dina doser med jämna mellanrum. Ta inte din medicin oftare än riktas.Sluta inte ta Seroquel utan att först tala med din läkare. Din läkare kommer förmodligen vill minska dosen gradvis.

Om du missar en dos av Seroquel, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätta ditt vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för missade en.

Kontakta din barnläkare eller sjukvårdspersonal om användningen av detta läkemedel på barn. Särskild omsorg kan behövas. Patienter över 65 år kan ha en starkare reaktion på detta läkemedel och behöver mindre doser.

Förvara tabletterna i rumstemperatur. Förvara inte Seroquel tabletter eller någon annan medicin i badrummet eller nära ett handfat. Lämna inte Seroquel tabletter i bilen under varma dagar.


Seroquel Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Seroquel om du:

är allergisk mot något läkemedel;

har hjärtproblem och / eller lågt blodtryck; eller har haft en stroke;

har problem med cirkulationen; leverproblem; diabetes eller högt blodsocker;

har haft ett anfall (passar);

är gravid eller ammar.


Seroquel Ingredienser


Aktiv substans: quetiapin fumarat.

Billig Seroquel På Nätet