Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Simlup (Zocor) Utan ReceptBillig Simlup På NätetKöper Simlup På Nätet Utan ReceptenSimlup (generiskt namn: simvastatin, varumärken inkluderar: Simlup / Simcardis / Ranzolont / Simvador) är en HMG-CoA reduktashämmare eller "statin" används i kombination med ett lågt kolesterol och fettsnål kost för att sänka mängden kolesterol och andra fettämnen i blodet.

Simlup kan också användas i vissa ungdomar, ålder 10 till 17 år, som har en genetiskt orsakad kolesterolproblem.

Simlup hjälper också förhindra medicinska problem som orsakas av kolesterol:

Simlup minskar risken för hjärtinfarkt, stroke och behov av revaskularisering hos patienter med hög risk för koronara händelser. Det används som en riskfaktor ingrepp hos patienter med kraftigt ökad risk för aterosklerotisk kärlsjukdom på grund av hyperkolesterolemi.

Simlup verkar genom att bromsa produktionen av kolesterol i kroppen.


Simlup (Zocor) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din doctor.Take Simlup exakt enligt anvisningarna.

Simlupd kan tas på fastande mage eller med mat. Ta detta läkemedel på kvällen, såvida inte din läkare. Inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice samtidigt som du tar detta läkemedel.

Fortsätt att ta Simlupd även om du mår bra. De flesta människor med högt kolesterol inte känner sig sjuka.

Missa inte några doser. Försök att ta Simlup vid samma tid varje kväll för att inte missa några doser.

Om du missar en dos av Simlup, ta nästa dos vid rätt tid och sedan fortsätta som förut. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för den du missade.

Förvara denna medicin i rumstemperatur, borta från värme, ljus och fukt.


Simlup (Zocor) Försiktighetsåtgärder


Innan du tar Simlupd, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har lever-eller njursjukdom;

du är gravid eller planerar att bli gravid, eller om du ammar.


Simlup (Zocor) Ingredienser


Aktiv substans: simvastatin.

Billig Simlup På Nätet