Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Teleact D (Micardis) Utan ReceptBillig Teleact D På NätetKöper Teleact D På Nätet Utan ReceptenTeleact D (generiskt namn: Telmisartan; varumärken: Pritor / Kinzal / Telma / Telday / Teleact D) är en angiotensin II-receptorantagonist (ARB).

Teleact D är indikerad för behandling av högt blodtryck (hypertoni). Det kan användas ensamt eller i kombination med andra blodtryckssänkande läkemedel.

Teleact D är en gång-daglig medicinering som fungerar 24 timmar om dygnet. Det innebär Teleact D arbetar fortfarande tidigt på morgonen, fram till nästa pillret tas, ger hela 24-timmars blodtryckskontroll.

Teleact D fungerar genom att minska vissa kemikalier i kroppen som orsakar blodkärlen drar ihop sig (smal).


Teleact D (Micardis) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Teleact D exakt enligt anvisningarna.

Teleact D genom munnen med eller utan mat. Den vanliga startdosen av Teleact D tabletter är 40 mg en gång dagligen, men dosen måste anpassas individuellt. Blodtryckssvar är dosrelaterad över intervallet 20 mg till 80 mg.

Den blodtryckssänkande effekt är märkbar efter första dosen och maximal reduktion uppnås vanligtvis efter 4 veckor.

Försök att ta Teleact D vid samma tid varje dag.

Om du missar en dos av Teleact D, ta den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte 2 doser samtidigt.

Förvara Teleact D på en sval och torr plats, borta från direkt värme och ljus.


Teleact D (Micardis) Försiktighetsåtgärder


Innan du tar Teleact D, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har lever-, njur-eller gallblåsan problem;

du är gravid eller ammar.


Teleact D (Micardis) Ingredienser


Aktiv substans: telmisartan.

Billig Teleact D På Nätet