Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Tenofovir (Atripla) Utan ReceptBillig Tenofovir På NätetKöper Tenofovir På Nätet Utan ReceptenTenofovir (generiskt namn: efavirenz / emtricitabin / tenofovirdisoproxilfumarat) är en kombination läkemedel som används ensamt eller tillsammans med andra läkemedel för behandling av HIV-1-infektion hos vuxna.

Tenofovir kombinerar två nukleosidanaloger (NRTI) och en icke-nukleosid omvänt transkriptashämmare (NNRTI) i ett piller.

Med kraften av tre hiv-läkemedel i ett piller, kanske du bara behöver ta en Tenofovir piller varje dag. För många patienter, erbjuder Tenofovir en komplett HIV-behandling i en enda daglig dos.

Tenofovir hjälper till att blockera HIV-1 omvänt transkriptas, ett viralt kemikalie i kroppen (enzym) som behövs för HIV-1 för att föröka sig. Tenofovir sänker mängden av HIV-1 i blodet (virusbelastningen).

Tenofovir kan också bidra till att öka antalet T-celler (CD4 + celler), vilket gör att immunförsvaret att förbättra. Sänka mängden HIV-1 i blodet sänker risken för dödsfall eller infektioner som händer när immunförsvaret är svagt (opportunistiska infektioner). Mängden didanosin i blodet, vilket kan leda till fler biverkningar.


Tenofovir (Atripla) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Tenofovir exakt enligt anvisningarna.

Ta Tenofovir gång dagligen på fastande mage, företrädesvis vid sänggåendet.


Tenofovir (Atripla) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Tenofovir, om:

du har njurproblem eller genomgår njurdialysbehandling, har ben problem, eller problem med levern, inklusive hepatit B virusinfektion;

du någon gång har haft krampanfall eller tar medicin för kramper;

du är gravid eller planerar att bli gravid, eller om du ammar.


Tenofovir (Atripla) Ingredienser


Aktiva ingredienser: efavirenz, emtricitabin och tenofovirdisoproxilfumarat.

Billig Tenofovir På Nätet