Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Timolol (Combigan) Utan ReceptBillig Timolol På NätetKöper Timolol På Nätet Utan ReceptenTimolol (generiskt namn: Brimonidine / Timolol) är en oftalmisk lösning (ögondroppar).

Timolol är ett öga medicin som visat sig sänka förhöjt intraokulärt tryck (IOP) hos patienter med glaukom som behöver extra eller tilläggstrycksänkande behandling. Onormalt höga IOP är den enda riskfaktorn som kan behandlas för att förhindra glaukomatös synförlust.

Timolol är särskilt föreskrivet för lägre tryck i ögonen på folk med primär öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension (båda villkoren innebär förhöjt tryck i ögat).

Timolol ögondroppar lägre trycket i ögat genom att minska den fluid som produceras och hjälpa flödet av fluidum ut ur ögat kammaren.


Timolol (Combigan) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Använd Timolol exakt enligt anvisningarna.

Den vanliga dosen av Timolol ögondroppar är en droppe i det påverkade ögat (ögonen) två gånger dagligen, med ca 12 timmars mellanrum.

Använd Timolol ögondroppar varje dag, vid ungefär samma tid varje dag, om inte din läkare säger något annat. Med hjälp av din ögondroppar vid samma tidpunkt varje dag kommer att få bäst effekt på din ögontrycket. Det kommer också att hjälpa dig att komma ihåg när du ska använda ögondropparna.

Om du använder flera ögondroppar, vänta 5 till 10 minuter innan du använder den andra produkten.

Om du håller på att ändras från en ögondroppe till en annan, följ läkarens instruktioner noggrant om när att stoppa de gamla droppar och då för att starta nya dropparna.

Om du bär mjuka kontaktlinser, ta bort dem innan dropparna i ögat.


Timolol (Combigan) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du använder Timolol, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd;

du är gravid eller ammar.


Timolol (Combigan) Ingredienser


Aktiva ingredienser: brimonidintartrat och timolol.

Billig Timolol På Nätet