Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Tiotropium (Spiriva) Utan ReceptBillig Tiotropium På NätetKöper Tiotropium På Nätet Utan ReceptenTiotropium (generiskt namn: Tiotropium) är en antikolinerga läkemedel.

Tiotropium kommer i 1/2/4 förpackningar, 15 rotacaps per förpackning. En Rotahaler ingår.

1 pack: 15 rotacaps + Rotahaler

2 förpackningar: 30 rotacaps + Rotahaler

4 förpackningar: 60 rotacaps + Rotahaler

Tiotropium används för att göra andningen lättare för människor med sjukdomar såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), bronkit och emfysem. Detta bidrar till att förbättra din kondition och för att förebygga exacerbationer (periodisk försämring av symptom) uppstår.

Tiotropium förbättrar andningen genom att vidga andnings rör eller luftvägarna som transporterar luft till och från lungorna. Det börjar att agera snabbt (30 minuter) efter användning och effekten bör pågå en hel dag.


Tiotropium (Spiriva) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Använd Tiotropium exakt enligt anvisningarna.

Den rekommenderade dosen för vuxna är 1 kapsel som ska inhaleras, en gång om dagen.

Pulvret i kapslarna får endast inhaleras med hjälp av en HandiHaler enhet. Använd varje remsa av 5 kapslar inom 5 dagar efter första öppnandet av remsan.

Använda HandiHaler enheten borra kapseln endast en gång. Om du genomborra det oftare, kan kapseln sönder och bitar av gelatin från kapselskalet, små nog att passera silen, kan inhaleras i munnen eller halsen. Gelatin är inte skadligt och små partiklar sväljas eller inhaleras kommer brytas ned eller absorberas och förväntas inte orsaka oönskade effekter.

Om du har några problem med att andas in Tiotropium fråga din läkare eller apotekspersonal.


Tiotropium (Spiriva) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du använder Tiotropium, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har högt tryck i ögat (glaukom), njurproblem, problem med prostatan, eller problem med att urinera;

du är gravid eller ammar.


Tiotropium (Spiriva) Ingredienser


Aktiv substans: tiotropiumbromid.

Billig Tiotropium På Nätet