Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Trialodine (Desyrel) Utan ReceptBillig Trialodine På NätetKöper Trialodine På Nätet Utan ReceptenTrialodine (generiskt namn: Trazodone, varumärken inkluderar: Molipaxin / Deprax / Trittico / Thombran / Trialodine / Trazorel) tillhör en grupp av läkemedel som kallas antidepressiva.

Trialodine har följande indikationer:

Klinisk depression med eller utan ångest

Kronisk sömnlöshet

Fibromyalgi, för att kontrollera att sova.

Kontroll av mardrömmar eller annan störd sömn

En sömn stöd (med en minskad risk för beroende)

Trialodine är också ofta används i samband med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).


Trialodine (Desyrel) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Trialodine exakt enligt anvisningarna.

Ta Trialodine med eller omedelbart efter mat.

Behandlingen inleds med låga doser på 25 till 50 mg dagligen i uppdelade doser eller i en kväll engångsdos. Dosen ökas långsamt till maximalt 300 mg dagligen i rörliga patienter och till 600 mg dagligen hos inlagda patienter. Geriatriska och utmärglade patienter bör inledas med 25 mg dagligen; detta kan dosen ökas långsamt till 300 mg. Behandlingstiden bör vara minst en månad. En 50 mg dos rekommenderas vid användning av Trialodine som en sömn stöd.


Trialodine (Desyrel) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Trialodine, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har hjärta, lever-eller sköldkörtelproblem; epilepsi, diabetes eller lågt blodtryck;

du är gravid eller ammar.


Trialodine (Desyrel) Ingredienser


Aktiv substans: trazodon.

Billig Trialodine På Nätet