Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Ventolin Expectorant (Ventolin) Utan ReceptBillig Ventolin Expectorant På NätetKöper Ventolin Expectorant På Nätet Utan ReceptenVentolin Expectorant (generiskt namn: Albuterol / Salbutamol, varumärken: Ventorlin / Asthalin / Proventil / ProAir / Salamol / Aerolin) är en luftrörsvidgare används för att behandla eller förebygga andningsproblem hos patienter som har astma eller vissa andra luftvägssjukdomar. Ventolin Expectorant inhalator kallas en luftrörsvidgande puffer "eftersom det ger snabb lindring från plötsliga astmaattacker.

Ventolin Expectorant är indicerat för lindring och förebyggande av luftvägsobstruktion (bronkospasm) hos patienter med astma och hos patienter med ansträngningsutlöst astma. Ventolin Expectorant kan också användas vid behandling av patienter med emfysem och kronisk bronkit när deras symptom är relaterade till reversibel luftvägsobstruktion.

Ventolin Expectorant fungerar genom att koppla den glatta muskulaturen i luftvägarna, vilket tillåter luften att flöda in och ut ur lungorna lättare.

Den inhalerade formen av Ventolin Expectorant börjar arbeta inom 15 minuter och kan pågå upp till 6 timmar.


Ventolin Expectorant (Ventolin) Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Använd Ventolin Expectorant exakt enligt anvisningarna.

För behandling eller förebyggande av plötslig astmasymtom, den vanliga dosen för vuxna och barn 4 år och äldre är 2 puffar upprepas var 4 till 6 timmar; hos vissa patienter, en puff var 4 timmar kan vara tillräckligt. Det rekommenderas inte att använda Ventolin Expectorant oftare eller att ta ett större antal bloss.

För ansträngningsutlöst bronkospasm (EIB), den vanliga dosen för vuxna och barn 4 år och äldre är 2 puffar 15 till 30 minuter före träning.

Var noga med att inte få Ventolin Expectorant inhalation i ögonen. Använd inte din Ventolin Expectorant inhalator när du är nära en låga eller värmekälla.

Om du glömmer en dos, oroa dig inte. Ta bara nästa dos vid den normala tidpunkten eller tidigare om du blir väsande eller känner tätt i bröstet.

Håll din Ventolin Expectorant inhalatorn borta från frost. Inte lägga den i kylskåpet. Håll din Ventolin Expectorant inhalatorn borta från starkt solljus och inte utsättas för värme. Lämna den inte i bilen under varma dagar.


Ventolin Expectorant (Ventolin) Försiktighetsåtgärder


Innan du använder Ventolin Expectorant inhalator, tala om för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;du får behandling för problem med sköldkörteln eller högt blodtryck; du har en hjärt-, lever-eller njurproblem; du är gravid eller ammar.


Ventolin Expectorant (Ventolin) Ingredienser


Aktiv substans: salbutamol.

Billig Ventolin Expectorant På Nätet