Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Viani (Advair) Utan ReceptBillig Viani På NätetKöper Viani På Nätet Utan ReceptenViani (generiskt namn: Flutikason / salmeterol; varumärken inkluderar: Seroflo / Seretide / Seretide / Adoair / ForAiris) är en kombination av två läkemedel (flutikason och salmeterol) som används för att hjälpa till att kontrollera symtomen vid astma och förbättrar lungfunktionen.

Viani finns som:

1. Förpackningar som består av 30 kapslar (rotacaps) vardera och en Rotahaler (en plast inhalator).

en förpackning = 30 rotacaps + Rotahaler

. 2 inhalatorer - Diskus inhalationsanordningar (120 MDI vardera).

Viani är indicerat för:

underhållsbehandling av astma hos patienter 4 år och äldre;

underhållsbehandling av luftvägsobstruktion och minska exacerbationer (en markant försämring av KOL-symtom) hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Viani behandlar både främsta orsakerna till astmasymtom, luftrören och inflammation, för att hjälpa till att förhindra dem från att uppstå i första hand.

Viani är den enda KOL produkt som innehåller en antiinflammatorisk och en långverkande luftrörsvidgare som arbetar tillsammans för att förbättra lungfunktionen.


Viani (Advair) Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Använd Viani exakt enligt anvisningarna.

Det används vanligtvis två gånger om dagen, på morgonen och kvällen, ca 12 timmars mellanrum. Använd Viani på ungefär samma tider varje dag.

Använd inte Viani för omedelbar lindring av ett astmaanfall. Ha alltid din inhalerad räddningsmedicin för astmaattacker med dig.

Det kan ta en vecka eller längre innan du känner full nytta av Viani. Fortsätt att använda Viani även om du mår bra. Sluta inte använda Viani utan att tala med din läkare.

Innan du använder Viani inhalation för första gången, fråga din läkare, apotekare, eller andningsterapeut att visa dig hur du använder inhalatorn.

Andas aldrig in i inhalatorn, ta inhalatorn isär, eller tvätta munstycket eller någon del av inhalatorn. Håll inhalatorn torr. Använd inte inhalatorn med ett distansorgan.


Viani (Advair) Försiktighetsåtgärder


Innan du använder Viani, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot flutikason (Flonase, Flovent), salmeterol (Serevent), några andra mediciner, eller mjölkprotein;

du använda en annan LABA såsom formoterol (Foradil) eller salmeterol (Serevent);

du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.


Viani (Advair) Ingredienser


Aktiva ingredienser: flutikason, salmeterol.

Billig Viani På Nätet