Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Vigamox (Avelox) Utan ReceptBillig Vigamox På NätetKöper Vigamox På Nätet Utan ReceptenVigamox (generiskt namn: moxifloxacin hydroklorid, varumärken inkluderar: Moxif / Vigamox) är ett syntetiskt brett spektrum antibakteriella medel i fluorokinolongruppen.

Vigamox är mycket aktiv mot många olika bakterier, inklusive de som är mest benägna att bidra till akut bakteriell sinuit, akut exacerbation av kronisk bronkit och samhällsförvärvad pneumoni.

Vigamox har också visat sig effektiv vid behandling av hud-och mjukdelsinfektioner och intraabdominella infektioner orsakade av vissa bakterier. Vigamox färdas snabbt till platsen för infektion, och ger snabb klinisk återhämtning.

Vigamox har en väldefinierad säkerhetsprofil, som har studerats i över 14.000 patienter i kliniska prövningar och 92.000 patienter i postmarknadsföring övervakningsundersökningar. Dessutom Vigamox har använts för att behandla 109 miljoner patienter över hela världen.


Vigamox (Avelox) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Vigamox exakt enligt anvisningarna.

Standarddosen av Vigamox är 400 mg (oralt eller som en intravenös infusion) en gång var 24: e timme. Behandlingstiden beror på infektionens svårighetsgrad och den vanliga varaktigheten är 7 till 14 dagar.


Vigamox (Avelox) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Vigamox, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har onormal hjärtrytm;

du har låga kaliumnivåer i kroppen;

du är gravid eller ammar.

Vigamox är avsedd för enbart vuxna.


Vigamox (Avelox) Ingredienser


Aktiv substans: moxifloxacin.

Billig Vigamox På Nätet