Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Vildagliptin (Galvus) Utan ReceptBillig Vildagliptin På NätetKöper Vildagliptin På Nätet Utan ReceptenVildagliptin (generiskt namn: Vildagliptin) är ett läkemedel i en ny klass av orala diabetes läkemedel som kallas dipeptidylpeptidas-4 (DPP-4)-hämmare. Det används för att behandla typ 2 eller icke-insulinberoende diabetes (NIDDM).

Vildagliptin används för personer med typ 2-diabetes vars blodsocker inte kontrolleras tillräckligt med andra läkemedel mot diabetes. Det kan läggas till behandling med metformin; en sulfonureid, till exempel gliklazid; eller en annan typ av diabetesläkemedel som kallas en tiazolidindion, till exempel pioglitazon eller rosiglitazon.

Vildagliptin verkar genom en ny verkningsmekanism genom att fokusera på dysfunktion i pankreasöarna som orsakar högt blodsocker hos personer med typ 2-diabetes. Holmen dysfunktion, tillsammans med insulinresistens, är en bidragande orsak till typ 2-diabetes. I kombination med de mest förskrivna typ 2-diabetes läkemedel, levererar Vildagliptin betydande minskningar blodsocker med god tolerabilitet i ett brett spektrum av patienter. Vildagliptin visar god effekt i en bred patientgrupp med över 14.000 patienter som behandlades i kliniska programmet hittills.

Vildagliptin och Eucreas, en singel-piller kombination av Vildagliptin och metformin, är godkända som orala behandlingar för diabetes patienter i alla 27 länder i Europeiska unionen samt i Norge och Island typ 2. Vildagliptin finns för närvarande i 18 länder, nämligen Italien, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Norge, Grekland, Malta, Polen, Irland, Spanien, Schweiz, Mexiko, Brasilien, Argentina, Filippinerna, Singapore och Indien, och är godkänd i 51 länder.


Vildagliptin (Galvus) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Vildagliptin exakt enligt anvisningarna.

Dosen Vildagliptin människor har att ta varierar beroende på deras tillstånd. Din läkare kommer att tala om

om exakt hur många tabletter av Vildagliptin att ta.

Du kan ta Vildagliptin med eller utan mat.

Vanlig dos av Vildagliptin är antingen:

50 mg dagligen som tas som en dos på morgonen om du tar Vildagliptin med ett annat läkemedel

kallas en sulfonureid, eller

100 mg dagligen som tas som 50 mg på morgonen och 50 mg på kvällen om du tar Vildagliptin

med ett annat läkemedel som heter metformin eller en glitazon.

Ta detta läkemedel på morgonen eller morgon och kväll. Svälj tabletterna hela med lite vatten.

Om du glömmer att ta en dos av detta läkemedel, ta den så snart du kommer ihåg. Ta sedan din nästa

dos vid vanlig tid. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den dos du missat. Ta inte en

dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Vildagliptin (Galvus) Försiktighetsåtgärder


Ta inte Vildagliptin, om:

du har typ 1-diabetes;

du har diabetisk ketoacidos; eller minskad leverfunktion; eller svår njursjukdom;

du är gravid eller ammar.


Vildagliptin (Galvus) Ingredienser


Aktiv substans: vildagliptin.

Billig Vildagliptin På Nätet