Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Vinzam (Zithromax) Utan ReceptBillig Vinzam På NätetKöper Vinzam På Nätet Utan ReceptenVinzam (generiskt namn: azitromycin, varumärken inkluderar: Azovid / Azee / Azotik / Azithral / Zithromac / Vinzam / Zmax / Sumamed / Zitrocin / Aziswift) är i en klass av läkemedel som kallas makrolidantibiotika.

Vinzam ordineras till vuxna för att behandla vissa milda till måttliga hudinfektioner; övre och nedre luftvägsinfektioner, inklusive faryngit (halsfluss), halsfluss, bihåleinflammation, försämring av kronisk obstruktiv lungsjukdom och lunginflammation; sexuellt överförbara infektioner i livmoderhalsen eller urinvägarna; och genitala sår hos män.

Vinzam används ofta för att behandla klamydia. Vinzam används också för att förhindra infektioner av en bakterie som kallas Mycobacterium avium intracellulare komplex (MAC) på vissa människor.

Hos barn är Vinzam används för att behandla infektioner i mellanörat, lunginflammation, tonsillit, och streptokocker i halsen.

Vinzam hindrar bakterier från att växa genom att störa deras proteinsyntes.

Vinzam kan också användas för andra ändamål än de som anges här ändamål; Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.


Vinzam (Zithromax) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Vinzam exakt enligt anvisningarna.

Vinzam kan tas på fastande mage eller med mat.

Dosen beror på din smitta. Vanlig dos för behandling av klamydia är två 500 mg tabletter tas som en engångsdos. För andra infektioner Vinzam tas vanligen en gång om dagen. Ibland kan dosen tas en gång i veckan. Din läkare kommer att bestämma rätt dos för dig.

För att rensa upp din infektion helt, fortsätter ta denna medicin för hela behandlingen även om du känner dig bättre inom några dagar. Missa inte några doser. Intag av läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag kommer att göra det lättare att komma ihåg.

Om du tar antacida (t.ex. Gastrogel, Mylanta), tar det minst en timme före eller två timmar efter din Vinzam dos. Detta kommer att undvika eventuell effekt av antacida på absorptionen av Vinzam.

Om du missar en dos av Vinzam, och du tar Vinzam under tre dagar eller längre, ta den så snart du kommer ihåg (inom en 24 - timmarsperiod), fortsätt sedan som vanligt. Försök inte att kompensera för missade doser genom att ta mer än en dos i taget.

Liksom många antibiotika, kan detta läkemedel minska effekten av p-piller. För att förhindra graviditet, kanske du vill använda en extra form av preventivmedel.

Håll Vinzam i rumstemperatur, borta från värme och ljus.


Vinzam (Zithromax) Försiktighetsåtgärder


Innan du tar Vinzam, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.


Vinzam (Zithromax) Ingredienser


Aktiv substans: azitromycin.

Billig Vinzam På Nätet