Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Xopenex Utan ReceptBillig Xopenex På NätetKöper Xopenex På Nätet Utan ReceptenXopenex (generiskt namn: levosalbutamol / levalbuterol, varumärken inkluderar: Levolin) är en luftrörsvidgare.

Xopenex används för behandling eller förhindrande av bronkospasm (sammandragning av luftvägarna) som orsakas av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Xopenex slappnar de spända musklerna runt luftvägarna passager och lindrar symptom som hosta, väsande andning, bröst åtstramning, och andnöd.


Xopenex Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta alltid läkemedlet enligt anvisningarna.


Xopenex Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du använder Xopenex, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd;

du är gravid eller ammar.


Xopenex Ingredienser


Aktiv substans: levalbuterol HCI.

Billig Xopenex På Nätet