Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Zalasta (Zyprexa) Utan ReceptBillig Zalasta På NätetKöper Zalasta På Nätet Utan ReceptenZalasta (generiskt namn: olanzapin) tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotika. Det bidrar till att korrigera kemisk obalans i hjärnan, vilket kan leda till psykisk sjukdom.

Zalasta används för att behandla symtom på schizofreni och liknande psykoser.

Zalasta ensamt, eller i kombination med litium eller valproat, används för korttidsbehandling av akuta maniska episoder vid bipolär sjukdom. Zalasta är också en stämningsstabiliserande som förhindrar uppkomst av de invalidiserande hög och låg (deprimerade) extrema humör i samband med bipolär sjukdom.


Zalasta (Zyprexa) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Zalasta exakt enligt anvisningarna.

Din läkare kommer att tala om för dig hur många Zalasta tabletter eller rån som du ska ta. Den dos som din läkare ordinerar för du kommer vanligtvis att vara i intervallet 5 mg till 20 mg per dag.

Din läkare kan öka eller minska dosen för att hitta rätt dos för din sjukdom. En lägre startdos kan förskrivas för äldre patienter över 65 år.

Zalasta-tabletter ska sväljas hela med ett glas vatten. Zalasta tabletter eller rån ska tas en gång om dagen som rekommenderas av din läkare. Ta din ordinerade dosen vid samma tidpunkt varje dag. Zalasta tabletter eller rån kan tas med eller utan mat.

Sluta inte ta Zalasta bara för att du känner dig bättre. Det är viktigt att du inte slutar att ta Zalasta om inte din läkare säger till dig.

Om du missat en dos av Zalasta och det snart är dags för nästa dos, hoppa över den dos du missat och ta nästa dos när du tänkt. Annars, ta den så snart du kommer ihåg och sedan gå tillbaka till att ta din medicin som vanligt. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för den dos du missat. Om du är osäker på vad du ska göra, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Det är viktigt att komma ihåg att ta Zalasta dagligen och vid dosen som din läkare ordinerat.

Din läkare kan föreslå att du undviker alkohol medan du behandlas med Zalasta.

Håll dina tabletter eller rån i en sval, torr plats i rumstemperatur.


Zalasta (Zyprexa) Försiktighetsåtgärder


Om du är osäker på om du ska börja ta Zalasta, tala med din läkare eller apotekspersonal. Tala med din läkare innan du tar Zalasta, om:

du är allergisk mot något läkemedel; eller lider av laktosintolerans;

du har några allvarliga medicinska tillstånd;

du är gravid eller planerar att bli gravid, eller om du ammar.


Zalasta (Zyprexa) Ingredienser


Aktiv substans: olanzapin.

Billig Zalasta På Nätet