Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Zetalo (Celexa) Utan ReceptBillig Zetalo På NätetKöper Zetalo På Nätet Utan ReceptenZetalo (generiskt namn: citalopram, varumärken inkluderar: Cilo / Cipramil / Citrol / Seropram / skäl / Zetalo / Celepram / Ciazil / Zentius / Cipram) är en medlem av en klass av receptbelagda läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som har bevisats i kliniska prövningar för att vara både säkra och effektiva med färre biverkningar än andra typer av antidepressiva läkemedel.

Zetalo är indicerat för behandling av depression hos vuxna, både i den inledande fasen och underhåll mot potentiell återfall / återfall.

Zetalo påverkar inte den psykomotoriska förmågan. Zetalo är inte beroendeframkallande.

Zetalo kan ges till äldre patienter med reducerad dos.

Detta läkemedel kan förskrivas för andra ändamål; Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.


Zetalo (Celexa) Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Ta Zetalo exakt enligt anvisningarna.

Zetalo får tas på morgonen eller kvällen utan hänsyn till mat. Svälj tabletterna med ett glas vatten. Ta Zetalo vid ungefär samma tid varje dag.

Du kanske märker förbättring i din depression i 1 till 4 veckor. Fortsätt att ta din medicin så även när depressionen förbättras. En behandlingsperiod på minst sex månader är oftast nödvändig för att ge adekvat underhåll mot risken för återfall. Behandlingstiden kan variera för varje individ.

Om det är nödvändigt att stoppa Zetalo, kommer din läkare behöva minska dosen under några dagar till en vecka, även om utsättningsfenomen som inte rapporterades i kliniska prövningar.

Missa inte några doser. Om du missar en dos av Zetalo, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte 2 doser samtidigt.

Förvara dina tabletter i ett svalt och torrt i rumstemperatur. Förvara den inte i badrummet eller nära ett handfat.


Zetalo (Celexa) Försiktighetsåtgärder


Innan du tar Zetalo, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot Zetalo eller andra läkemedel;

du tar eller har tagit en monoaminoxidas (MAO)-hämmare (t.ex. fenelzin) inom de senaste 14 dagarna;

du tar astemizol, pimozid, dexfenfluramin, fenfluramin, fentiaziner (t.ex. tioridazin), sibutramin eller terfenadin;

du är gravid eller planerar att bli gravid; du ammar eller önskan att amma.


Zetalo (Celexa) Ingredienser


Aktiv substans: citalopram.

Tabletterna innehåller inte gluten, sackaros, tartrazin eller andra azofärgämnen.

Billig Zetalo På Nätet