Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Zolafren (Zyprexa) Utan ReceptBillig Zolafren På NätetKöper Zolafren På Nätet Utan ReceptenZolafren (generiskt namn: olanzapin) tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotika. Det bidrar till att korrigera kemisk obalans i hjärnan, vilket kan leda till psykisk sjukdom.

Zolafren används för att behandla symtom på schizofreni och liknande psykoser.

Zolafren ensamt, eller i kombination med litium eller valproat, används för korttidsbehandling av akuta maniska episoder vid bipolär sjukdom. Zolafren är också en stämningsstabiliserande som förhindrar uppkomst av de invalidiserande hög och låg (deprimerade) extrema humör i samband med bipolär sjukdom.


Zolafren (Zyprexa) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Zolafren exakt enligt anvisningarna.

Din läkare kommer att tala om för dig hur många Zolafren tabletter eller rån som du ska ta. Den dos som din läkare ordinerar för du kommer vanligtvis att vara i intervallet 5 mg till 20 mg per dag.

Din läkare kan öka eller minska dosen för att hitta rätt dos för din sjukdom. En lägre startdos kan förskrivas för äldre patienter över 65 år.

Zolafren-tabletter ska sväljas hela med ett glas vatten. Zolafren tabletter eller rån ska tas en gång om dagen som rekommenderas av din läkare. Ta din ordinerade dosen vid samma tidpunkt varje dag. Zolafren tabletter eller rån kan tas med eller utan mat.

Sluta inte ta Zolafren bara för att du känner dig bättre. Det är viktigt att du inte slutar att ta Zolafren om inte din läkare säger till dig.

Om du missat en dos av Zolafren och det snart är dags för nästa dos, hoppa över den dos du missat och ta nästa dos när du tänkt. Annars, ta den så snart du kommer ihåg och sedan gå tillbaka till att ta din medicin som vanligt. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för den dos du missat. Om du är osäker på vad du ska göra, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Det är viktigt att komma ihåg att ta Zolafren dagligen och vid dosen som din läkare ordinerat.

Din läkare kan föreslå att du undviker alkohol medan du behandlas med Zolafren.

Håll dina tabletter eller rån i en sval, torr plats i rumstemperatur.


Zolafren (Zyprexa) Försiktighetsåtgärder


Om du är osäker på om du ska börja ta Zolafren, tala med din läkare eller apotekspersonal. Tala med din läkare innan du tar Zolafren, om:

du är allergisk mot något läkemedel; eller lider av laktosintolerans;

du har några allvarliga medicinska tillstånd;

du är gravid eller planerar att bli gravid, eller om du ammar.


Zolafren (Zyprexa) Ingredienser


Aktiv substans: olanzapin.

Billig Zolafren På Nätet