Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Zoledronic Acid (Zometa) Utan ReceptBillig Zoledronic Acid På NätetKöper Zoledronic Acid På Nätet Utan ReceptenZoledronic Acid (generiskt namn: zoledronsyra / zoledronate, varumärken inkluderar: Zomera / Aclasta / Reclast) tillhör en grupp läkemedel som kallas bisfosfonater.

Zoledronic Acid används för att förhindra skelettfrakturer hos patienter med cancer, såsom multipel myelom och prostatacancer. Den kan också användas för behandling av hyperkalcemi av malignitet och kan vara till hjälp för att behandla smärta från skelettmetastaser.

Zoledronic Acid kan också användas vid behandling av osteoporos.

Denna produkt är en generisk version av Zoledronic Acid.


Zoledronic Acid (Zometa) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Använd alltid läkemedlet enligt anvisningarna.

Zoledronic Acid infunderas intravenöst. Vanlig dos av Zoledronic Acid är 4 mg som ges som en enstaka infusion.


Zoledronic Acid (Zometa) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du använder Zoledronic Acid, om:

du har en njursjukdom eller andra allvarliga tillstånd.


Zoledronic Acid (Zometa) Ingredienser


Aktiv substans: zoledronsyra.

Billig Zoledronic Acid På Nätet