Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Zoloft Utan ReceptBillig Zoloft På NätetKöper Zoloft På Nätet Utan ReceptenZoloft (generiskt namn: sertralin, varumärken inkluderar: Zosert / Lustral / Concorz / Eleva / Gladem / Atruline / Sertra / Sertranex / Stimuloton / Zosert) är en typ av antidepressivt läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Zoloft är tolereras och effektiv vid behandling av depression och vissa ångesttillstånd väl.

Den amerikanska Food and Drug Administration godkänt Zoloft för behandling av följande tillstånd hos vuxna över 18 år:

egentlig depression

generaliserat ångestsyndrom (GAD)

social fobi (SAD)

paniksyndrom

tvångssyndrom (OCD)

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

premenstruell dysfori (PMDD)

Den är också godkänd för tvångssyndrom hos barn och ungdomar ålder 6-17 år. Zoloft har mer FDA-godkännande för kortsiktig och långsiktig användning än något annat märke i sitt slag.

För mer än 15 år, har Zoloft säkert och effektivt behandlade miljontals människor med depression och vissa ångesttillstånd. Zoloft finns i flera styrkor, så att din läkare kan avgöra en dos för dig.

Zoloft är inte vanebildande och är inte kopplat till viktökning.

Med fortsatt behandling, kan Zoloft hjälpa till att återställa balansen av serotonin (en naturligt förekommande kemikalier i hjärnan) - vilket bidrar till att minska symtomen på ångest och depression. Zoloft hjälper nervcellerna skickar meddelanden till varandra som de normalt borde.

Detta läkemedel kan förskrivas för annat bruk. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.


Zoloft Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Zoloft exakt enligt anvisningarna.

Zoloft kan tas med eller utan mat. Ta varje tablett med vatten.

För depression hos vuxna den vanliga startdosen är en 50 mg tablett varje dag. Dosen kan ökas gradvis upp till 200 mg per dag om det behövs.

Det är lättare att komma ihåg att ta p-piller om man tar det vid samma tid varje dag.

Den tid det tar att må bättre är olika för alla. Några av symtomen kan börja förbättras inom 1 till 2 veckor eller det kan ta upp till 8 veckor.

Du ska inte sluta att ta din medicin utan att tala med din läkare, även om du känner dig bättre.

Om du har glömt att ta Zoloft, ta inte en extra dos. Vänta tills nästa dag och ta din normala dos då.

Som med många antidepressiva, dricka alkohol när du tar Zoloft inte rekommenderas.

Förvara denna medicin i rumstemperatur, borta från värme och ljus.


Zoloft Försiktighetsåtgärder


Tala om för din läkare vilka läkemedel du tar. Du ska inte ta Zoloft om du tar en MAO-hämmare (MAO-hämmare) eller pimozid.

Innan du tar Zoloft, berätta för din läkare om:

du har lever-eller njursjukdom;

du lider av anfall eller lider av mani eller har självmordstankar;

du är gravid, kan bli gravid under behandlingen, eller ammar ett barn.


Zoloft Ingredienser


Aktiv substans: sertralin.

Andra ingredienser: cellulosa (mikrokristallin), kalciumvätefosfat, hydroxipropylcellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, vit Opadry, klar Opadry.

Zoloft inte innehåller gluten, laktos eller socker.

Billig Zoloft På Nätet